BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klimek Andrzej (University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz), Chachaj Bogusław (University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz), Rolbiecki Stanisław (University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz), Błachowicz Katarzyna (University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz)
Title
Oribatid Mites (Acari, Oribatida) on Plantations of Chokeberry and Blackcurrant under Microirrigation
Source
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2013, nr III/1, s. 55-65, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Keyword
Produkcja, Owoce, Nawadnianie
Production, Fruit, Irrigation
Note
streszcz., summ.
Abstract
The aim of the present research was to compare the communities of oribatid mites (Oribatida) on the plantations of chokeberry (Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott) and blackcurrant (Ribes nigrum L.) as well as to define the effect of microirrigation on those Acari. The experiment was performed in degraded Phaeozems formed from sand, on shallow-deposited sand in Kruszyn Krajeński in the vicinity of Bydgoszcz. The soil reaction was slightly acid or acid and the differences in the acidity between chokeberry and blackcurrant were inconsiderable. The abundance of oribatid mites on chokeberry and blackcurrant plantations ranged from 3110 to 5290 individuals · m-2 and it was much higher, as compared with the neighbouring set-aside. The density of Oribatida on blackcurrant plantation was clearly higher than in chokeberry; however there was recorded no significant effect of the type of irrigation on the density. In total on both plantations there were reported 31 species of oribatid mites; mean species number s in blackcurrant was higher than in chokeberry. The dominance structure of oribatid mites on the chokeberry plantation was more even than in blackcurrant and in Tectocepheus velatus communities dominated mostly. The species preferred the blackcurrant plantation and irrigation stimulated its abundance. Chamobates schutzii, an ori- batid mite, came second; it preferred the soil of chokeberry plantation; it was especially numerous on irrigated stands. Scutovertex sculptus also demonstrated some preference for chokeberry soil and no tolerance to irrigation. Whereas such oribatid mite species as Gymnodamaeus bicostatus, Metabelba pulverulenta, Oppiella nova, Quadroppia quadricarinata and Damaeus sp. showed some preference for the blackcurrant plantation.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aoki J. I. (1979). Differences in sensitivity of oribatid families to environmental change by human impacts. Rev. Ecol. Biol. Sol. 16, 415-422.
 2. Berthet P., Gerard G. (1965). A statistical study of microdistribution of Oribatei (Acari) I. The distribution pattern. Oikos 16, 214-227.
 3. Behan-Pelletier V. (1999). Oribatid mite biodiversity in agroecosystems: role for bioindication. Agri. Ecos. Environ. 74, 411-423.
 4. Chachaj B., Seniczak S, Bukowski G. Kwiatkowski J. (2006). The soil mites (Acari) of some plant patches of reclaimed municipal refuse dump in Bydgoszcz. Postępy Polskiej Akarologii. SGGW Warszawa, 43-48.
 5. Hülsmann A., Wolters V. (1998). The effects of different tillage practices on soil mites, with particular reference to Oribatida. Applied Soil Ecology, Volume 9, 327-332.
 6. Klimek A. (2000). Wpływ zanieczyszczeń emitowanych przez wybrane zakłady przemysłowe na roztocze (Acari) glebowe młodników sosnowych, ze szczególnym uwzględnieniem mechowców (Oribatida). Wyd. Uczln. ATR w Bydgoszczy, Rozprawy 99.
 7. Klimek A., Rolbiecki S. (2009). Soil mites (Acari) on plantations of chokeberry and black currant under microirrigation. Biological Letters 46 (2), 89-96.
 8. Klimek A., Rolbiecki S. (2011). Wzrost sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) i występowanie roztoczy (Acari) glebowych na rekultywowanym terenie popoligonowym w Nadleśnictwie Żołędowo. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 1, 249-262.
 9. Klimek A., Rolbiecki S., Długosz J., Stypczyńska Z. (2009). Roślinność, wybrane właściwości gleby i roztocze (Acari) we wstępnej fazie sukcesji leśnej na rekultywowanym terenie popoligonowym Bydgoszcz-Jachcice. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 5, 167-181.
 10. Klimek A., Rolbiecki S., Rolbiecki R. (2013). Effect of irrigation and organic fertilization on oribatid mites (Acari, Oribatida) in forest nursery. Scientific Research and Essays Vol. 8(5), 227-237.
 11. Klimek A., Seniczak S., Żelazna E., Dąbrowska B. (1991). Akarofauna (Acari) skarp osadników produktów odpadowych Janikowskich Zakładów Sodowych [The fauna of mites (Acari) of the escarps of 'white seas' near Janikowo Soda Factory]. Zesz. Nauk. ATR w Bydgoszczy. Zootechnika 22, 151-165.
 12. Lindberg N., Engtsson J.B., Persson T. (2002). Effects of experimental irrigation and drought on the composition and diversity of soil fauna in a coniferous stand. Journal of Applied Ecology 39, 924-936.
 13. Melamud V., Beharav, A., Pavlícek, T., Nevo, E. (2007). Biodiversity interslope divergence of oribatid mites at "Evolution Canyon", Mount Carmel, Israel. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 53(4), 381-396.
 14. Perdue J. C., Crossley Jr., D. A. (1989). Seasonal abundance of soil mites (Acari) in experimental agroecosystems. Effects of drought in no-tillage and conventional tillage. Soil Till. Res. 15, 117-124.
 15. Rolbiecki S. (2003). Reakcja trzech gatunków roślin jagodowych uprawianych na bardzo lekkiej glebie na mikronawodnienia [The response of the three berry-bearing species grown on a very light soil to microirrigation]. Wyd. Uczeln. ATR w Bydgoszczy, Rozprawy 108, 1-87.
 16. Rolbiecki R., Rolbiecki S., Klimek A., Hilszczańska D. (2005). Wpływ mikronawodnień i nawożenia organicznego na produkcję jednorocznych sadzonek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na gruncie porolnym obiektu Kruszyn Krajeński z udziałem zabiegu zoomelioracji (badania wstępne) [Effect of microirrigation and organic fertilization on the one-year old seedling production of Scotch pine (Pinus sylvestris L.) on a post-agricultural ground at Kruszyn Krajeński with the use of zomelioration (preliminary study)]. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 4, 131-143.
 17. Rolbiecki S., Stypczyńska Z., Klimek A., Długosz J., Rolbiecki R. (2006). Roślinność i niektóre właściwości odłogowanej gleby piaszczystej uprzednio użytkowanej rolniczo w warunkach deszczowania [Flora and some proporties of fallow soil which was previously under arable cultivation in conditions of sprinkler irrigation]. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 2, 183-194.
 18. Schneider K., Renker C., Maraun M. (2005). Oribatid mite (Acari, Oribatida) feeding on ectomycorrhizal fungi. Mycorrhiza 16, 67-72.
 19. Seastedt, T.R. (1984). The role of microarthropods in decomposition and mineralization processes. Ann. Rev. Entomol. 29, 25-46.
 20. Seniczak S. (1978). Stadia młodociane mechowców (Acari, Oribatei) jako istotny składnik zgrupowań tych roztoczy przetwarzających glebową substancję organiczną. Rozprawy UMK, Toruń.
 21. Seniczak S., Solhøy T. (1988). The morphology of juvenile stages of moss mites of the family Chamobatidae Thor (Acarida, Oribatida), I. Ann. Zool. 41, 491-502.
 22. Siepel H. (1994). Life - history tactics of soil microarthropods. Biol. Fertil. Soils 18, 263-278.
 23. Skubała P. (1999). Colonization of a dolomitic dump by oribatid mites (Acari, Oribatida). Pedobiologia 43(2), 145-159.
 24. Skubała P., Gulvik M. (2005). Pioneer oribatid mite communities (Acari: Oribatida) in natural (glacier foreland) and anthropogenic (post-industrial dumps) habitats. Pol. J. Ecol. 53, 105-111.
 25. Stefaniak, O., Seniczak, S. (1976). The microflora of the alimentary canal of Achipteria coleoptrata (Acari, Oribatei). Pedobiologia 16, 185-194.
 26. Tsiafouli M.A., Kallimanis A.S., Katana E., Stamou G.P., Sgardelis S.P. (2005). Responses of soil microarthropods to experimental short-term manipulations of soil moisture. Applied Soil Ecology 29, 17-26.
 27. Weigmann G., Kratz W. (1981). Die deutschen Hornmilbenarten und ihre ökologische Charakteristik. Zool. Beitr. 27, 459-489.
Cited by
Show
ISSN
1732-5587
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu