BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuśmierek-Tomaszewska Renata (University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz), Żarski Jacek (University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz), Dudek Stanisław (University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz), Januszewska-Klapa Katarzyna (University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz)
Title
Evaluation of Needs and Expected Effects of Sprinkler Irrigation in Potato Cultivated in the Kujawsko-Pomorskie Region
Source
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2013, nr III/1, s. 67-76, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Ziemniaki, Produkcja rolna, Nawadnianie
Potatoes, Agricultural production, Irrigation
Note
summ.
Country
Województwo kujawsko-pomorskie
Kuyavian–Pomeranian Voivodeship
Abstract
The study was carried out in order to determine the frequency of droughts in the period of increased water needs in potato, and to assess the needs and expected productive effects of the plants grown under irrigation on the basis of temporal variation of the standardized precipitation index SPI in the Kujawsko-Pomorskie district. Rainfall data were derived from standard measurements of atmospheric precipitation in between 1 July and 31 August in the multi-annual period 1981-2010.These data were obtained from the branches of COBORU in Chrząstowo, Głębokie and Głodowo, and the University of Technology and Life Sciences Research Centre in Mochełek. The results of carried research showed that the frequency of occurrence of dry spell during the period of increased needs for water of potato amounted to 26.7-40.0% in the region, depending on the locality. Strong droughts occurred in the year 1983, 1989, 1992 and 1994, moderate drought in 2005 and weak droughts in 1982, 1984 and 1999. Great irrigation needs of potato which corresponded to periods of strong and moderate droughts (SPI ≤ - 1.0) have been identified in 5 years of the 30 years examined. The expected increase in the yield of potato tubers grown on light soils under irrigation during those years exceeded 15.7t .ha-1 . In the 9 years of the 30 have occurred medium- level irrigation needs, which in the period of July-August, corresponded to SPI values between 0 and -1.0.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bąk B., Łabędzki L. Monitoring suszy meteorologicznej i rolniczej na Kujawach i w dolinie górnej Noteci oraz jego prezentacja w Internecie. Wiad. Mel. Łąk., 1, 2009, p. 13-16.
 2. Czarnecka M., Nidzgorska-Lencewicz M. Wieloletnia zmienność sezonowych opadów w Polsce. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, t.12, z.2(38), 2012, p. 45-60.
 3. Grabarczyk S. Efekty, potrzeby i możliwości nawodnień deszczownianych w różnych regionach kraju. Zesz. Problem. Post. Nauk Roln., 314, 1987, p. 49-64.
 4. Jankowiak J., Rzekanowski C. Ekonomiczne efekty nawadniania. W: Nawadnianie roślin pod red. S. Karczmarczyka i L. Nowaka. Wydaw. PWRiL Poznań, 2006, p. 461-479.
 5. Łabędzki L. Susze rolnicze. Zarys problematyki oraz metody monitorowania i klasyfikacji. Wydawnictwo IMUZ Falenty, 2006, pp.107.
 6. Łabędzki L. Estimation of local drought frequency in Central Poland using the standardized precipitation index SPI. Irrigation and Drainage, 56, 2007, p. 67-77.
 7. Nowak L. Nawadnianie roślin okopowych. W: Nawadnianie roślin pod red. S. Karczmarczyka i L. Nowaka. Wydaw. PWRiL Poznań, 2006, p. 367-381.
 8. Ostrowski J., Łabędzki L.(red.). Atlas niedoborów wodnych roślin uprawnych i użytków zielonych w Polsce. Wydawnictwo IMUZ Falenty, 2008.
 9. Rojek M. Potrzeby nawadniania w Polsce. W: Nawadnianie roślin pod red. S. Karczmarczyka i L. Nowaka. Wydaw. PWRiL Poznań, 2006, p. 91-108.
 10. Rolbiecki St., Rzekanowski C., Rolbiecki R. Ocena potrzeb i efektów nawadniania ziemniaka średnio wczesnego w okolicy Bydgoszczy w latach 2005-2007. Acta Agrophysica, Nr 13(2), 2009, p. 463-472.
 11. Rzekanowski C., Żarski J., Rolbiecki S. Potrzeby, efekty i perspektywy nawadniania roślin na obszarach szczególnie deficytowych w wodę. Postępy Nauk Rolniczych, 1, 2011, p. 51-63.
 12. Żarski J., Rolbiecki S., Dudek S., Rolbiecki R., Rzekanowski C. Potrzeby i efekty nawadniania roślin w rejonie Bydgoszczy. W: Bilanse wodne ekosystemów rolniczych pod red. M. Rojka, 2004, p. 187-203.
 13. Żarski J., Dudek S. Zmienność czasowa potrzeb nawadniania wybranych roślin w regionie Bydgoszczy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3, 2009, p. 141-149
 14. Żarski J., Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R. Potrzeby i efekty nawadniania ziemniaka na obszarach szczególnie deficytowych w wodę. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 5, 2011, p. 172-182.
Cited by
Show
ISSN
1732-5587
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu