BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Machińska Hanna
Title
Prawo wspólnotowe. Źródła i instrumenty prawne - zarys problemów
Source
Biuletyn Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego / Ośrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy, 1995, nr 4, s. 49-54
Keyword
Prawo WE, Dyrektywy EWG
European Community law, EEC directives
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Przedstawiono klasyfikację zasadniczą źródeł prawa wspólnotowego (rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia i opinie), charakter prawny rozporządzeń i dyrektyw, oraz inne instrumenty wynikające z art.189 Traktatu o Wspólnocie Europejskiej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-316X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu