BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojciechowski Jerzy Andrzej
Title
Instytucje Wspólnot Europejskich
Source
Biuletyn Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego / Ośrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy, 1995, nr 4, s. 26-48
Keyword
Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Instytucje WE, Dyrektywy EWG, Prawo WE
Economic and political integration of Europe, European Communities Institutions, EEC directives, European Community law
Company
Rada Europy, Trybunał Sprawiedliwości, Wspólnota Europejska, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Trybunał Obrachunkowy, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), Komitet Regionów, Europejski Instytut Walutowy, Komitet Walutowy, Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Parlament Europejski, Europejski Bank Centralny (EBC), Komisja Europejska
Council of Europe, , European Community, , European Council, Council of the European Union, , European Investment Bank (EIB), , European Monetary Institute (EMI), , , European Parliament, European Central Bank (ECB), European Commission
Abstract
Przedstawiono architekturę konstrukcji europejskiej, a następnie instytucje główne Wspólnot Europejskich, procedury postępowania (cztery podstawowe) oraz proces podejmowania decyzji (stanowienia prawa).
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-316X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu