BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Smith Michael John Llewellyn
Title
Wielka Brytania w procesie integracji europejskiej
Source
Biuletyn Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego / Ośrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy, 1995, nr 4, s. 7-13
Keyword
Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Protekcjonizm handlowy, Polityka rolna
Economic and political integration of Europe, Protectionism in trade, Agricultural policy
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Wielka Brytania
United Kingdom
Abstract
Przedstawiono rolę Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej oraz sporne problemy integracji krajów członkowskich, a także w tym aspekcie, sytuację Polski na drodze do całkowitej integracji ze strukturami WE.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-316X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu