BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Machińska Hanna
Title
Procedury decyzyjne Wspólnoty Europejskiej - kierunki reform
Source
Biuletyn Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego / Ośrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy, 1995, nr 4, s. 55-61
Keyword
Jednolity Akt Europejski, Instytucje WE, Prawo WE
Single European Act, European Communities Institutions, European Community law
Company
Parlament Europejski, Unia Europejska (UE)
European Parliament, European Union (EU)
Abstract
Omówiono Traktat Rzymski o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej, Jednolity Akt Europejski, który precyzował cztery najważniejsze kwestie w sferze procesów decyzyjnych tj.: rozszerzenie możliwości podejmowania decyzji prawodawczych w drodze większościowego głosowania, zwiększenia udziału Parlamentu Europejskiego w procesach legislacyjnych, stworzenia sądu I instancji, zmian w sferze realizacji kompetencji wykonawczych przez Komisję, oraz Traktat o Unii Europejskiej, Konferencję Międzynarodową w roku 1966 i projekty zmian procedur decyzyjnych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-316X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu