BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pietras Jarosław
Title
Polska a Unia Europejska. Znaczenie Układu Europejskiego i perspektywy integracji z Jednolitym Rynkiem UE
Source
Biuletyn Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego / Ośrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy, 1995, nr 4, s. 114-136, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Układ Europejski, Stowarzyszenie Polski z WE, Handel zagraniczny, Polityka handlu zagranicznego, Biała Księga
Europe agreement, Poland's Association with the EC, Foreign trade, Foreign trade policy, White Paper
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Podstawę traktatową stosunków Polski z Unią Europejską tworzy Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie. Omówiono znaczenie Układu Europejskiego dla polskiej gospodarki, szczególnie w handlu zagranicznym Polski z krajami Unii, polityce celnej, handlowej, swobodnym przepływie kapitału, usług i osób, oraz pomocy gospodarczej Unii dla Polski. Komisja Europejska opracowała zespół wskazań dostosowawczych w formie tzw. Białej Księgi dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Biała Księga koncentruje się na legislacji, mającej podstawowe znaczenie dla funkcjonowania jednolitego rynku. Aneks do niej obejmuje 23 wyodrębnione dziedziny gospodarowania i zawiera ponad 750 różnego rodzaju dyrektyw, regulacji i decyzji.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-316X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu