BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szlachta Jacek
Title
Dostosowania Polski do Unii Europejskiej w zakresie polityki regionalnej
Source
Biuletyn Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego / Ośrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy, 1995, nr 4, s. 105-113
Keyword
Regionalizacja, Gospodarka regionalna, Polityka regionalna, Stowarzyszenie Polski z WE, Strategia rozwoju regionalnego, Pomoc regionalna EWG, Program STRUDER, Program Współpracy Przygranicznej PHARE CBC, Program Inicjatyw Lokalnych (PIL)
Regionalization, Regional economy, Regional policy, Poland's Association with the EC, Regional development strategy, EEC regional aid, Phare-Struder programme, PHARE - Cross Border Cooperation Programme, Local Initiatives Programme
Company
Polska Agencja Rozwoju Regionalnego (PARR)
Abstract
Omówiono najważniejsze elementy polityki regionalnej Unii Europejskiej (fundusz regionalny, inicjatywy Wspólnoty, dokumenty dotyczące strategii rozwoju regionalnego Europy), dostosowania Polski w okresie stowarzyszenia z Unią Europejską, a w szczególności programy pomocy Unii w sferze polityki regionalnej, które mają pomóc Polsce tworzyć instrumenty polityki regionalnej odpowiadające standardom UE, oraz strategiczne kierunki dostosowań.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-316X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu