BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skoczny Tomasz
Title
Prawo konkurencji Wspólnoty Europejskiej
Source
Biuletyn Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego / Ośrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy, 1995, nr 4, s. 76-92
Keyword
Prawo WE, Konkurencja, Traktat rzymski, Zakaz porozumień ograniczających konkurencję, Dominacja rynkowa, Prawo antymonopolowe
European Community law, Competition, Treaty of Rome, Prohibition of competition restricting agreements, Market domination, Anti-monopolistic law
Company
Wspólnota Europejska
European Community
Abstract
Wolna konkurencja należy do niekwestionowanych kanonów gospodarki rynkowej. Twórcy Traktatu Rzymskiego ustanowili specjalne reguły ochrony konkurencji oraz wyposażyli organy Wspólnoty w uprawnienia do wydawania przepisów wykonawczych i indywidualnych aktów stosowania prawa. Przedmiotem opracowania są tylko "reguły konkurencji odnoszące się do przedsiębiorstw", zawarte w art. 85 i 86 TR, ustanawiającego WE oraz w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 4064/89 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-316X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu