BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łagodziński Wiesław
Title
Kobiety na rynku pracy (w świetle badań aktywności ekonomicznej ludności Departamentu Badań Pracy i Dochodów Ludności GUS, Warszawa, marzec 1995)
Source
Biuletyn Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego / Ośrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy, 1995, nr 5, s. 35-41
Keyword
Rynek pracy, Struktura siły roboczej, Aktywność zawodowa kobiet, Bezrobocie kobiet, Dyskryminacja kobiet, Społeczne koszty transformacji gospodarczej
Labour market, Labour force structure, Female economic activity, Female unemployment, Women's discrimination, Social costs of economic transition
Abstract
Autor scharakteryzował polski rynek pracy w okresie transformacji gospodarczej pod kątem udziału w nim kobiet. Omówił aktywność zawodową kobiet, zatrudnienie i bezrobocie.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-316X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu