BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gilowska Zyta
Title
Decentralizacja
Source
Zeszyty Centrum im. Adama Smitha, 1995, nr 2, 21 s.
Keyword
Decentralizacja, Gmina, Powiat, Kompetencje władz gminnych, Dochody budżetowe, Mienie komunalne, Infrastruktura komunalna, Strategia rozwoju regionalnego, Społeczeństwo obywatelskie, Samorząd terytorialny, Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Dochody gminy
Decentralization, District, County, Powers of municipal authorities, Budget revenue, Municipal property, Municipal infrastructure, Regional development strategy, Civic society, Local government, Systemic transformation, Local revenues
Abstract
Przedmiotem opracowania jest budowa społeczeństwa (państwa) obywatelskiego poprzez tworzenie instutucjonalnych rozwiązań zmierzających do decentralizacji. Czołowym reprezentantem takich instytucji ustrojowych jest samorząd terytorialny, istniejący w Polsce od 1990 roku. Autorka przedstawiła wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 1994 roku dotyczących problematyki mienia komunalnego, zadań i kompetencji gmin, ich gospodarkę budżetową oraz lokalne strategie rozwoju, a w szczególności rozwoju infrastruktury komunalnej. Zdaniem autorki dalszy rozwój samorządu lokalnego wiąże się reaktywowaniem powiatów i samorządów wojewódzkich.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-8473
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu