BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymkiewicz Krystyna
Title
Droga Hiszpanii do EWG: przykład do naśladowania?
Source
Zeszyty Centrum im. Adama Smitha, 1995, nr 10, 18 s.
Keyword
Gospodarka, Protekcjonizm handlowy, Interwencjonizm państwa, Stabilizacja gospodarcza, Program dostosowawczy IMF, Rozwój gospodarczy, Instytucjonalne wspieranie przedsiębiorczości, Inwestycje zagraniczne
Economy, Protectionism in trade, Government intervention, Economic stabilization, IMF adjustment programme, Economic development, Institutional support of entrepreneurship, Foreign investment
Company
Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG)
European Economic Community (EEC)
Country
Hiszpania
Spain
Abstract
W opracowaniu przedstawiono wysiłki adaptacyjne Hiszpanii do wymogów EWG przed jej przystąpieniem do Wspólnoty Europejskiej w 1986 roku. W części historycznej uwypuklono skalę przeobrażeń jakie dokonały się w gospodarce hiszpańskiej w ostatnim dwudziestoleciu, najwięcej miejsca poświęcono analizie okresu bezpośrednio przed przyjęciem Hiszpanii do EWG (1983-1985). Zdaniem autorki Hiszpania jest dla Polski dobrym wzorcem do naśladowania.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-8473
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu