BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stolarska Barbara
Title
Mechanizm dostosowań strukturalnych. Rola państwa i władz regionalnych
Source
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 1994, nr 391, s. 95-106
Keyword
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Restrukturyzacja przemysłu, Polityka gospodarcza, Polityka regionalna, Gospodarka regionalna, Polityka przemysłowa, Instytucje otoczenia biznesu, Interwencjonizm władz lokalnych
Systemic transformation, Industrial restructuring, Economic policy, Regional policy, Regional economy, Industrial policy, Business environment institutions, Local government interventionism
Abstract
Omówiono przesłanki zmian strukturalnych w układzie regionalnym, regionalną politykę przemysłową państwa, w szczególności wspieranie przekształceń strukturalnych w przemysłach regionalnych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0867-7727
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu