BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gaca Stanisław, Tracz Marian
Title
Uspokojenie ruchu jako środek poprawy bezpieczeństwa na przejściach dróg krajowych przez małe i średnie miejscowości
Traffic Calming as a Mean of Improving Safety at Roads Crossing Small and Medium Towns
Source
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne (nr 6), 1995, z. 37, s. 55-69, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Drogi publiczne, Ruch drogowy, Wypadki drogowe, Ograniczenie natężenia ruchu
Highway road, Road traffic, Road accidents, Traffic calming
Note
Zsfg., summ.
Abstract
Omówiono główne problemy planowania i wdrażania uspokojenia ruchu na drogach przechodzących przez małe i średnie miejscowości. Zastosowanie środków uspokojenia ruchu rozważane jest w kontekście głównych zagrożeń i specyfiki przejazdów przez te miejscowości. Referat zawiera zestawienie zalecanych drogowych środków uspokojenia ruchu i sugestie projektowe. W nawiązaniu do zagranicznych doświadczeń wskazano na organizacyjne i prawne uwarunkowania w procesie planowania oraz wdrażania rozwiązań z zakresu uspokojenia ruchu.

The basic problems of planning and implementation traffic calming at roads crossing small and medium towns are described in the paper. The application of traffic calming means is considered in the context of main sources of threats and specificity on the crossing by towns mentioned above. The paper consists the list of recomended traffic calming means and proposals for designers. At the background of foreign experiences the authors point at organizational and legal conditions in planning and implementing of some solutions in the field of traffic calming.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1231-9171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu