BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Friedberg Jan
Title
Reforma zarządzania drogami lokalnymi w Krakowie
Reform of Local Road Management in Krakow
Source
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne (nr 6), 1995, z. 37, s. 47-53
Keyword
Zarządzanie miastem, Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie operacyjne, Gospodarka komunalna, Drogi lokalne, Samorząd terytorialny, Zadania własne gminy, Prywatyzacja przedsiębiorstw komunalnych
City management, Strategic management, Operations management, Public utilities, Local roads, Local government, District own tasks, Privatization of municipal enterprises
Note
Zsfg., summ.
Country
Kraków
Cracow
Abstract
Omówiono koncepcje i doświadczenia krakowskie w reformowaniu zarządzania drogami lokalnymi jako części gospodarki miejskiej. Przedstawiono system zarządzania miastem, w tym zarządzanie strategiczne i operacyjne. Rozważania dotyczące zarządzania drogami lokalnymi są prowadzone na tle przekształceń w zarządzaniu drogownictwem w Polsce.

The conception of Cracow experiences in reforming of local road management as a part of municipal economy is presented in the paper. The considerations are made at the background of road management transformation Poland.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1231-9171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu