BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Duda Jerzy
Title
Rozważania na temat dróg lokalnych miejskich
Considerations on Local and Urban Roads
Source
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne (nr 6), 1995, z. 37, s. 23-41
Keyword
Drogi publiczne, Drogi lokalne, Miasto, Gospodarka przestrzenna, Gospodarka komunalna, Sieć drogowa, Prawo budowlane, Historia gospodarcza
Highway road, Local roads, City, Spatial economy, Public utilities, Road network, Building Code, Economic history
Note
Zsfg., summ.
Abstract
Przedstawiono szereg elementów charakteryzujących miejskie drogi lokalne, ich rolę i znaczenie w miejskim układzie komunikacyjnym. Podkreślono złożoność problemów wynikającą z różnorodności dróg zaliczanych do lokalnych miejskich, gdyż w tej kategorii umieszcza się także ulice w zabytkowych centrach miast i ścieżki na peryferiach. W oparciu o dane statystyczne autor ukazuje problem tej kategorii dróg w skali kraju. Wobec problemów finansowych gmin, przypomina prawno-organizacyjne rozwiązania z okresu II Rzeczpospolitej. Dotyczyły one tzw. pierwszego urządzenia ulic oraz spółek drogowych.

Author stresses many specyfic elements characterizing local and urban roads, their importance in the city transportation system as well as problems which resulting because of them. He also underlines the complexity of problems arising from the variety of roads known as local and urban ones. This category of roads consists, on one hand, of antique streets in the historical city and on the other hand, of paths at suburb. Basing on statistical data author shows problems of the roads of this category, particularly increase of length and area or costs which limiting their development. He reminds legal and organizational solutions of the Second Polish Republic. Author suggests modification and novelization of the rules and acts because basing on presently recommended ones roads maintenance is impossible. He proposes solutions as a maintenance system given in the form of the process scheme.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1231-9171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu