BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Malusi Wojciech
Title
System zamówień publicznych oraz finansowanie robót drogowych
System of Public Orders and Finance of Road Works
Source
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne (nr 6), 1995, z. 37, s. 83-89
Keyword
Ustawa o zamówieniach publicznych, Zamówienia publiczne, Procedury przetargowe, Finansowanie robót drogowych
Public Procurement Act, Public procurement, Tender procedures, Finance road works
Note
Zsfg., summ.
Abstract
Przedstawiono genezę powstania Ustawy o zamówieniach publicznych, główne jej zadania, zauważone w dotychczasowej praktyce nieprawidłowości w jej stosowaniu. Zwrócono uwagę na konieczność przygotowywania w staranny sposób dokumentów przetargowych i tworzenia wyspecjalizowanej kadry zajmującej się przetargami publicznymi. Przedstawiono także problematykę finansowania robót drogowych i niedoskonałości systemu przeznaczania środków na drogi i ulice, a także propozycję utworzenia Funduszu Drogownictwa i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

A genesis of Public Orders Act, its main tasks, the irregularities perceived in present practice while applying the regulations of this act is presented in the papers. Author stresses the necessity of preparing all adjudication by tender document with great care and educating highly specialized staff who deal with adjudication by tender. In the second part of the paper the author pointed at imperfections of the road finance system. He formulates the proposition to institute the Highway Engineering and Road Safety Fundation.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1231-9171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu