BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zapaśnik Witold
Title
Uspokajanie ruchu w Danii
Traffic Calming in Denmark
Source
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne (nr 6), 1995, z. 37, s. 121-130
Keyword
Ruch drogowy, Ograniczenie natężenia ruchu, Wypadki drogowe, System drogowy, Ochrona środowiska, Hałas
Road traffic, Traffic calming, Road accidents, Road system, Environmental protection, Noise
Note
Zsfg., summ.
Country
Dania
Denmark
Abstract
Na tle trzydziestoletnich doświadczeń europejskich przedstawiono główne problemy uspokajania ruchu w Danii, w szczególności ruchu w miastach. Rozważania wsparto analizą konsekwencji dla środowiska. Szczegółowo omówiono urządzenia techniki redukcji prędkości.

The paper describes the Danish experience concerning traffic calming. The short background in Europe (Holland) is presented. Then the paper shows the experience in Denmark. In that connection traffic calming is discussed in relation to environmental consequences. The last section of the paper also presents the devices and techniques to reduce traffic speed and some total solutions of traffic planning, basing on the example of compact roundabouts.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1231-9171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu