BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cichoń Marian
Title
Tezy do problematyki regulacji stanu prawnego dróg
Thesis to the Problem of Road Legal Stage Regulations
Source
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne (nr 6), 1995, z. 37, s. 131-134
Keyword
Drogi lokalne, Sieć drogowa, Gospodarka komunalna, Finansowanie robót drogowych, Własność komunalna
Local roads, Road network, Public utilities, Finance road works, Communal ownership
Note
summ.
Abstract
Autor sygnalizuje główne problemy stojące przed władzami samorządowymi w zakresie działań prawnych pozwalających na przebudowę i modernizację istniejącej sieci ulic oraz budowy nowych.

The author shows the main problems standing before the local council in the field of legal activities allowing to transformate and modernize existing network of streets and to build the new one.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1231-9171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu