BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lubiński Marek
Title
Proces integrowania się ze Wspólnotami Europejskimi jako czynnik wzrostu międzynarodowej konkurencyjności polskiej gospodarki : Raport końcowy
Source
Raporty / Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, 1995, nr 40, 117 s., bibliogr. 75 poz.
Keyword
Konkurencyjność międzynarodowa, Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Konkurencyjność gospodarki, Czynniki konkurencyjności gospodarki, Rola państwa w gospodarce, Model gospodarki rynkowej, Demonopolizacja gospodarki, Rynek pracy, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Zachowania przedsiębiorstw, Integracja gospodarcza Polski z UE, Poland, Hungary-Assistance for Restructuring of their Economies (PHARE)
International competitiveness, Systemic transformation, Economy competitiveness, Factors of economic competitiveness, States' role in economy, Market economy model, Demonopolization of economy, Labour market, Enterprise competitiveness, Enterprise behaviour, Poland's economic integration with the EU, Poland, Hungary-Assistance for Restructuring of their Economies (PHARE)
Abstract
Opracowanie jest próbą syntezy badań nad wpływem procesu integrowania się ze Wspólnotami Europejskimi na wzrost międzynarodowej konkurencyjności polskiej gospodarki. W rozdziale I autor odnosi się do pojęcia konkurencyjności tak w rozważaniach teoretycznych jak i badaniach empirycznych. W rozdziale II prezentuje mechanizmy decydujące o jej kształtowaniu się, kładąc szczególny nacisk na koncepcję konkurencyjności systemowej. Następnie w rozdziale III określa wpływ systemowych przekształceń w gospodarce polskiej na jej konkurencyjność. W części IV przedstawia bezpośredni wpływ procesów integracyjnych na międzynarodową konkurencyjność gospodarki poprzez opisanie mechanizmów i kanałów oddziaływania.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1230-2848
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu