BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borys Grażyna
Title
Analiza luki w badaniu i pomiarze ryzyka stopy procentowej banku komercyjnego
Analysis in Examining and Measuring Interest Risk of a Commercial Bank
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (1), 1995, nr 693, s. 45-50
Keyword
Bankowość, Banki komercyjne, Ryzyko bankowe, Ryzyko kredytowe, Analiza ryzyka finansowego, Stopa procentowa, Zarządzanie ryzykiem
Banking, Commercial banks, Banking risk, Credit risk, Financial risk analysis, Interest rate, Risk management
Note
summ.
Abstract
Ryzyko stopy procentowej - to "niebezpieczeństwo, że różnica między kwotą otrzymanych a płaconych odsetek przy zmianach stopy oprocentowania zmniejszy się na skutek różnej elastyczności dopasowywania się do nowych stawek oprocentowania różnych pozycji bilansowych". W artykule przedstawiono istotę analizy luki w badaniu i pomiarze ryzyka stopy procentowej banków komercyjnych, przyjmując za punkt wyjścia rozróżnienie aktywów i pasywów banku wrażliwych na zmiany stóp procentowych.

The article deals with gap analysis in examining and measuring interest risk of a commercial bank. General assumptions of gap analysis, the notion of "gap", its basic measures and ways of expression are presented. Set of tables shows how interest rate changes affect net interest income in various gap positions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Białek G.: Podstawy zarządzania pieniądzem w banku komercyjnym. Warszawa 1994, s. 127.
  2. Gup B.E., Fraser D.R., Klari J.W.: Commercial Bank Management. New York 1989, s. 336.
  3. Schierenbeck H.: Ertragsorientiertes Bankmanagement. Wiesbaden 1987, s. 12.
  4. Wdowiak J.: Ryzyko stopy procentowej - luka. "Bankier" 1993 nr 11, s. 21.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-1278
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu