BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Korenik Dorota
Title
Organizacja i funkcjonowanie instytucji kredytowych samorządu terytorialnego w Polsce
Organization and Acting of Credit Institutions of Local Self-government in Poland
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (1), 1995, nr 693, s. 27-34, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Samorząd terytorialny, Sektor bankowy, Banki komunalne, Związki komunalne
Local government, Banking sector, Municipal banks, Municipal associations
Note
summ.
Company
Komunalne Kasy Oszczędności (KKO)
Abstract
Z doświadczeń zagranicznych i polskich (międzywojennych) wynika, że najlepiej własność komunalną obsługują banki komunalne. Problematyce tworzenia lokalnych instytucji bankowych poświęcone jest opracowanie. Autorka nawiązuje także do Komunalnych Kas Oszczędnościowych (KKO) jako instytucji prowadzących działalność kredytowo-pożyczkową w gminach.

There is an important problem of financing of communes by banking net-work after reactivation of local self-government in Poland. This paper shows possible strategies of communal banking creation. Every strategy has good and bad points which have been described on empirical examples in this article. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. "Gazeta Bankowa" 1994 nr 3.
  2. "Gazeta Bankowa" 1994 nr 11.
  3. Krzyżkiewicz Z.: Zagadnienia, operacyjne i organizacyjne rekonstrukcji systemu bankowego. [w:] Funkcjonowanie i zadania bankowości w procesie przebudowy systemu gospodarczego, red. Z. Fedorowicz. Warszawa 1992. Monografie i Opracowania SGH nr 359.
  4. Levedag R. W.: Vermögensanlagestrategien - über Markowitz hinaus. [w:] Instrumente und Strategien im Investment Banking. Red. B. Rudolph. Frankfurt am Main 1990.
  5. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 17.03.1928 r. o Prawie bankowym (Dz.U. RP 1928 nr 34, poz. 321).
  6. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 22.03.1928 r. o Związkach Międzykomunalnych (Dz.U. RP 1928 nr 39, poz. 386) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi z 1929 r.
  7. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 24.10.1934 r. o Komunalnych Kasach Oszczędności (Dz.U. RP 1934 nr 95, poz. 860).
  8. Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8.07.1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o Związkach Komunalnych Kas Oszczędności (Dz.U. RP 1936 nr 25, poz. 173).
  9. Ustawa z dnia 31.01.1989 r. Prawo bankowe, art. 97, pkt 2 (Dz.U. 1989 nr 4, poz. 21; nr 54, poz. 320; nr 59, poz. 350; nr 74, poz. 439 i poz. 440; 1991 nr 100, poz. 442 i nr 111, poz; 480; 1992 nr 20, poz. 78).
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-1278
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu