BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczepaniak Piotr
Title
Ryzyko kredytowe w działalności bankowej (źródła i sposoby łagodzenia)
Credit Risk in Banking (Reasons and Methods of Recovery)
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (1), 1995, nr 693, s. 51-57, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Kredyt bankowy, Ryzyko kredytowe, Analiza ryzyka niewypłacalności, Bankowość, Ryzyko gospodarcze
Bank credit, Credit risk, Analysis of insolvency risk, Banking, Economic exposure
Note
summ.
Abstract
Omówiono bankowe źródła ryzyka kredytowego bezpośrednio związane z kredytobiorcami i możliwości jego minimalizacji poprzez współpracę banku z przedsiębiorcą.

This essay presents the main problem of functioning of Polish banks - credit risk. Fundamental part of the article presents reasons of the credit risk and shows how to limit bad debts. On the basis of these considerations the author concludes that the main condition to prevent "difficult credits" is to keep stable contact between the bank and the debtor. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Chudnik R.: Kategorie ryzyka bankowego - próba klasyfikacji zjawiska. "Bank i Kredyt" 1993 nr 1.
  2. Grabczan W.: Wykrywanie trudnych kredytów. "Bank" 1994 nr 3.
  3. Grzegorczyk W.: Postawy kredytobiorców i kredytodawców i ich wzajemne relacje. "Bank i Kredyt" 1992 nr 12.
  4. Jaworski W.L.: Bankowość - podstawowe założenia. Warszawa: POLTEXT 1993.
  5. Mendel T.: Metody pozyskiwania informacji wiarygodności partnera gospodarczego. [w:] Materiały na konferencję, 'Zdolność podatkowa i wiarygodność kredytowa przedsiębiorstwa'. Poznań, wrzesień 1993 [maszynopis].
  6. Wiatr M.S.: Metodyka oceny zdolności kredytowej - element teorii i praktyki. [w:] Materiały na konferencję "Zdolność podatkowa i wiarygodność kredytowa przedsiębiorstwa". Poznań, wrzesień 1993 [maszynopis].
  7. Wilczyński W.: Co było? Co będzie?, "Życie Gospodarcze" 1994 nr 4.
  8. Znaniecki M.: Ryzyko kredytowe banku i możliwości jego ograniczania. [w:] Materiały na konferencję ,Zdolność podatkowa i kredytowa przedsiębiorstwa". Poznań, wrzesień 1993 [maszynopis].
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-1278
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu