BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamek Jacek
Title
Negocjacje wstępne - możliwość minimalizacji potencjalnego ryzyka kredytowego
Initial Negotiations - the Possibility to Minimize the Potential Credit Risk
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (1), 1995, nr 693, s. 59-63, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Bankowość, Kredyt bankowy, Polityka kredytowa banków, Ryzyko kredytowe, Zabezpieczenie kredytów, Negocjacje
Banking, Bank credit, Credit policy of banks, Credit risk, Securities loans, Negotiations
Note
summ.
Abstract
Artykuł poświęcony jest problematyce umożliwienia bliższego określania potencjalnych zagrożeń płynących z możliwego do nawiązania stosunku kredytowego poprzez informacje zebrane przez pracownika pionu kredytowego podczas negocjacji dotyczących udzielenia kredytu.

Bank's credit risk can be limited as early as during the first meeting of credit officers and future debtors. Questions and problems discussed during initial negotiations depend on the methods of negotiations and skills of bank employees. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Kredyty. Poradnik dla praktyków. Red. A. Rymek. Warszawa 1993.
  2. Schmoll A.: Kreditbeziehung in sozialpsychologische Sicht. "Die Bank" 1990 nr 10.
  3. Wyczański P.: Ocena zdolności kredytowej klientów. [w:] Funkcjonowanie i zadania bankowości w procesie przebudowy systemu gospodarczego. Warszawa 1992. Monografie i Opracowania IFGN SGH nr 359.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-1278
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu