BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Uchman Jacek
Title
Wpływ opodatkowania dochodów na poziom inwestycji - wybrane zagadnienia
The Influence of Income Taxation on the Level of Investment - Chosen Aspects
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (1), 1995, nr 693, s. 171-179, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Inwestycje, Podatek dochodowy od osób prawnych, Ulgi podatkowe, Amortyzacja przyspieszona, Polityka gospodarcza, Podatki
Investment, Corporate income tax, Tax incentives, Accelerated depreciation, Economic policy, Taxes
Note
summ.
Abstract
Przedmiotem opracowania jest omówienie instrumentów finansowych pobudzania działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw.

The subject of this work is the role of corporate taxation in investment behavior. Corporate taxes can play an important part as incentives to investment. The investment tax credit and accelerated depreciation reduce the effective tax rate but have also negative effects. Now these instruments are introduced in Poland. They can stimulate investment decisions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Aaron H.J.: US Tax Reform An Assessment. "Economic Impact" 1987 nr 5.
 2. Auerbach A., Hines J.: Investment Tax Incentives and Frequent Tax Reforms. "American Economic Review" 1988, 78(2).
 3. Bird R.M.: Taxation and Employment in Developing Countries. "Finanzarchiv" 1982, Band 40, Heft 2.
 4. Cnossen S.: What Kind of Corporate Tax. "Bulletin for International Fiscal Documentation" 1993 Vol. 47 nr 1.
 5. Feldstein M.: Inflation, Capital Taxation and Monetary Policy. [w:] R.E. Hall: Inflation: Causes and Effects. Chicago 1982.
 6. Harberger A.: Tax Neutrality in Investment Incentives. [w:] The Economics of Taxation, pod red. H. Aaron, M. Boskin. The Brookings Institution, Studies of Government Finance, 1980.
 7. Jenkins G.P., Lamech R.: Fiscal Policies to Control Pollution: International Experience. "Bulletin for International Fiscal Documentation" 1992, Oct.
 8. King J.A.: Tax Policy: A Survey. "The Economic Journal" 1990 nr 100, March.
 9. Musgrave R.A., Musgrave P.B.: Public Finance in Theory and Practice. New York 1984.
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22.06.1993 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych na terenie gmin o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym. Dz.U. 1993 nr 59, poz. 266.
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.01.1994 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego. Dz.U. 1994 nr 18, poz. 62.
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20.05.1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego. Dz.U. 1994 nr 68.
 13. Slemrod J.: Taxation and Business Investment. [w:] Essays in Contemporary Economic Problems. Washington 1986.
 14. Teulie J., Topsacalian P.: Finance. Vuibert 1994.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-1278
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu