BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pluta Wiesław
Title
Ocena leasingu za pomocą wewnętrznej stopy zwrotu
Internal Rate of Return as the Appreciation Method of the Leasing Decision
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (1), 1995, nr 693, s. 167-170, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Leasing, Przepływy pieniężne, Wewnętrzna stopa zwrotu
Leasing, Cash flows, Internal Rate of Return (IRR)
Note
summ.
Abstract
Leasing jest alternatywnym sposobem finansowania majątku trwałego firmy, korzystanie z niego ma jednak sens tylko wtedy, gdy z finansowego punktu widzenia jest on bardziej opłacalny dla firmy niż uzyskanie kredytu. Autor w swoim opracowaniu proponuje ocenę opłacalności leasingu poprzez obliczanie wewnętrznej stopy zwrotu.

The paper discusses the leasing decision from the standpoint of the lessee. The lessee's analysis consists of a comparison of the costs associated with leasing the asset and the costs associated with owning the asset. This analysis is realized by the use of the internal rate of return method. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bierman H., jr, Smidt S.: The Capital Budgeting Decision. New York: Macmillan Publishing Company 1990.
  2. Brigham E.F., Gapenski L.C.: Financial Management. Chicago: The Dryden Press 1991.
  3. Seitz N.E.: Capital Budgeting and Long-Term Financing Decisions. Chicago: The Dryden Press 1990.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-1278
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu