BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ostasiewicz Stanisława
Title
Zasady obliczania składek w ubezpieczeniach majątkowych
Basic Principles of Premium Calculation in Non-Life Insurance
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (1), 1995, nr 693, s. 137-144, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Ubezpieczenia majątkowe, Ubezpieczenia, Ryzyko w ubezpieczeniach, Matematyka ubezpieczeniowa
Property insurance, Insurances, Insurance risk, Insurance mathematics
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono zasady obliczania składek w ubezpieczeniach majątkowych: zasadę czystego ryzyka i jej modyfikacje, zasadę zerowej użyteczności, zasadę wartości oczekiwanej i zasadę współczynników wiarygodności.

In the paper there are presented four basic principles of premium calculation in non-life insurance. The three of them concern the homogenous portfolio, these are following: pure risk premium, expected value principle, and zero utility principle. The fourth discussed a method known as credibility method is used in the case when the portfolio of risks is partioned into some number of classes, and the distribution of claims in each class is not known. The premium calculation is based on observations from past years. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Banasiński A.: Ubezpieczenia gospodarcze. Warszawa 1993.
  2. Gerber H.U.: An introduction to mathematical risk theory. Philadelphia 1980.
  3. Ostasiewicz S., Ronka-Chmielowiec W.: Elementy rachunku finansowo-ubezpieczeniowego. Wroclaw 1993.
  4. Straub E.: Non-life insurance mathematics. Berlin 1988.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-1278
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu