BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bodzianny Jolanta
Title
Bilans instytucji ubezpieczeniowej
The Balance Sheet of Insurance Institution
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (1), 1995, nr 693, s. 119-127, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Instytucje ubezpieczeniowe, Rachunkowość finansowa, Sprawozdanie finansowe, Bilans, Wynik finansowy
Insurance institute, Financial accounting, Financial statements, Balance sheet, Financial performance
Note
summ.
Abstract
Ze względu na ochronę ubezpieczonych cała gospodarka finansowa instytucji ubezpieczeniowej jest szczegółowo uregulowana przepisami prawa. Autorka omówiła zawartość obowiązkowego sprawozdania finansowego i jego poszczególne elementy.

This article is dedicated to structure of the balance sheet of insurance institution. The balance sheet is the main source of information about the finance and estate situation of an insurance company position. Balance sheet provide a great deal of useful information to those interested in analyzing the financial well-being of a company. The balance sheet, also known as the statement of financial position reports us of a given point in time the resources of a business (assets), its obligations (liabilities) and the residual ownership claims against its resources (owners' equity) of insurance company. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Banasiński A.: Ubezpieczenia gospodarcze. Warszawa 1993.
  2. Biały A.: Wyniki polskich towarzystw ubezpieczeniowych w 1993 r. "Rzeczpospolita" 1993 nr 111.
  3. Łańcucki J.: Finanse ubezpieczeń gospodarczych. Warszawa 1993.
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.12.1990 r. w sprawie zasad rachunkowości ubezpieczeniowej i sprawozdawczości finansowej oraz zasad obliczania wyniku finansowego ubezpieczycieli. Dz.U. 1991 nr 6, poz. 23; zm. Dz.U. 1992 nr 12, poz. 48.
  5. Sangowski T.: Ubezpieczenia gospodarcze. Poznań 1993.
  6. Ustawa z dnia 28.07.1990 r. o działalności ubezpieczeniowej. Dz.U. nr 59, poz. 344; zm. Dz.U. 1993 nr 5, poz. 21; nr 44, poz. 201.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-1278
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu