BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Węgrzyn Maria
Title
Ochrona zdrowia - stan i perspektywy zmian
Health Protection - Present State and Perspectives of Changes
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (1), 1995, nr 693, s. 153-160, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Ochrona zdrowia, Konsumpcja społeczna, Usługi społeczne niematerialne, Ubezpieczeniowy model opieki zdrowotnej, Reforma ubezpieczeń społecznych, Reforma służby zdrowia, Finansowanie ochrony zdrowia
Health care protection, Social consumption, Non-material social services, Health insurance model, Social insurance reform, Health care reform, Financing of health protection
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono stan opieki zdrowotnej w Polsce w ciągu ostatnich czterech lat a także wydatki i ich udział procent w PKB, a także porównanie Polski z innymi krajami wysoko rozwiniętymi. Przeanalizowano projekt reformy tej sfery usług społecznych.

The last years' decrease in real expenditure on national health care connected with financial difficulties of the state, plus limited access to medical services, high medical costs and soaring doctors' fees along with the increasing process of disintegration of national health care system have resulted in the feeling of uncertainty and the lack of security of the citizens. The following article concisely describes a current health care system functioning in Poland. Due to the comparisons with national health care system that are in other countries, the picture of the Polish one is very distinct. By pointing out those problems, the author analyses the possibilities of some changes of the present system taking into account the main aim of national health care system which is an activity leading to an improvement in the health of society. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Baran A.: Wpływ wieku, pici i miejsca zamieszkania na intensywność korzystania z opieki medycznej. "Wiadomości Statystyczne" 1993 nr 10.
  2. Inwestowanie w zdrowie. Raport Banku Światowego. "Antidotum" 1994 nr 1.
  3. Ubezpieczenia zdrowotne, założenia - projekt. Warszawa 1993.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-1278
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu