BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wnęk Zdzisław
Title
Ewidencyjne skutki uwłaszczenia gruntów, budynków i innych urządzeń w przedsiębiorstwach państwowych
Effects of Enfranchisement of Land, Buildings and Other Means in State Enterprises
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (1), 1995, nr 693, s. 199-205, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Przekształcenia własnościowe, Własność nieruchomości, Nieruchomości, Nieruchomości gruntowe, Rachunkowość finansowa, Ewidencja księgowa
Ownership transformations, Ownership of real property, Real estate, Ground real estate, Financial accounting, Accounting records
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono księgowy aspekt uwłaszczenia nieruchomości gruntowych, budynków i innych urządzeń w przedsiębiorstwach państwowych.

This article is concentrating on some legal - accounting subjects connected to the enfranchisement of lands and buildings in the state owned enterprises. The author is trying to arrange legal regulations regarding this process and resulting in formal steps, which are to be undertaken by enterprises, as well as subjects connected to economical - financial consequences in the book keeping accompanying this process. The author is of the opinion, that the issues touched in the article can be useful for employees of financial - accounting departments of the state owned enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Płoszański T.: Wykaz kont dla przedsiębiorstw przemysłowych. Warszawa 1992.
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15.01.1991 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości (Dz.U. 1991 nr 10, poz. 35 z późn. zm.).
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16.03.1993 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwłaszczania osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu (Dz.U. 1993 nr 23, poz. 97).
  4. Ustawa o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. 1992 nr 6, poz. 277 z późn. zm.).
  5. Ustawa z dnia 29.04.1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. 1991 nr 30, poz. 127; nr 103, poz. 446; nr 107, poz. 464; Dz.U. 1993 nr 47, poz. 212).
  6. Ustawa z dnia 29.09.1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. 1990 nr 79, poz. 464; Dz.U. 1991 nr 83, poz. 254; Dz.U. 1992 nr 91, poz. 455).
  7. Zarządzenie Prezesa GUS nr 41 z dnia 2.12.1993 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie statystyki finansów i środków trwałych (Dz.Urz. GUS 1993 nr 20, poz. 122).
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-1278
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu