BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pogrzebski Henryk
Title
Aplikacje jednostki logicznej "sprzedaż usług przewozowych towarowych" systemu SKPZ
Source
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne (nr 3), 1994, z. 34, s. 61-77
Keyword
Transport kolejowy, Przewozy towarowe, Usługi transportowe, Komputerowe wspomaganie zarządzania, System logistyczny
Railway transport, Cargo transportation, Transport services, Computer aiding management, Logistic system
Note
Zsfg., summ.
Company
Polskie Koleje Państwowe (PKP)
Abstract
Artykuł omawia aplikacje w SKPZ ukierunkowane bezpośrednio na obsługę klienta w przewozach towarowych, na sprzedaż usług przewozowych. Podano cele i funkcje poszczególnych aplikacji (Zamawianie przewozu, List przewozowy, Obsługa przewozu przesyłek, Przekazywanie wagonów, Umowy akwizycyjne, Rozliczenia z klientem-towarowe, Reklamacje klientów-towarowe) oraz istotę ich działania.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1231-9171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu