BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tylutki Alicja
Title
Czynniki ekonomiczno-finansowe stymulujące rozwój transportu kombinowanego w Polsce
Source
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne (nr 1), 1994, z. 31, s. 173-181
Keyword
Transport, Transport międzynarodowy, Transport kombinowany, Technologie transportowe, Polityka transportowa, Opłaty transportowe, Infrastruktura transportu, Koszty zewnętrzne transportu
Transport, International transport, Combined transport, Transport technologies, Transport policy, Transport charges, Transport infrastructure, External costs of transport
Note
Zsfg., summ.
Abstract
Przyspieszenie rozwoju transportu kombinowanego w Polsce wymaga wprowadzenia następujących instrumentów ekonomiczno-finansowych: liberalizacji operacji drogowych; eliminacji opłat za zezwolenia drogowe; całkowitych lub częściowych zwolnień podatkowych od środków transportu; harmonizacji warunków konkurencji na rynku transportowym.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1231-9171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu