BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Knothe Maria Anna
Title
Polska konferencja przygotowawcza na Światową Konferencję na Rzecz Kobiet "Pekin 1995". 29-30 lipiec 1995, Warszawa
Source
Biuletyn Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego / Ośrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy, 1995, nr 5, s. 45-50
Keyword
Organizacje pozarządowe, Konferencje, Kobieta, Pozycja kobiety w społeczeństwie, Dyskryminacja kobiet, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn
Non-governmental organisation, Conferences, Woman, Women's position in society, Women's discrimination, Equal rights for women and men
Company
Centrum Promocji Kobiet (CPK)
Abstract
Opracowanie jest prezentacją raportu Społecznego Komitetu Organizacji Pozarządowych na konferencję pekińską w kontekście dokumentu końcowego ONZ.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-316X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu