BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Flaga Kazimierz
Title
Metro - a problemy komunikacyjne miasta Krakowa
Underground - Transportation Problems of Cracow City
Source
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Monografie (nr 2), 1996, z. 43, s. 149-160, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Transport, Transport pasażerski, Komunikacja miejska, Metro
Transport, Passenger transport, Municipal transport, Underground
Note
Zsfg., summ.
Country
Kraków
Cracow
Abstract
W artykule powrócono do koncepcji budowy metra w Krakowie. Autor charakteryzuje dotychczasowe prace studialne. Szczególnie dużo uwagi poświęcono możliwym oddziaływaniom metra na budowle zabytkowe. Rozważania poparte zostały wynikami badań i doświadczeń z funkcjonowania metra w innych miastach o zabytkowej zabudowie (Praga i Wiedeń).

The author returns to the conception of underground building at Cracow. He characterizes past researches. Possible underground influences on historical buildings are described in details. Considerations are supported with research results and experiences of underground performance in other cities of historical structure.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1231-9163
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu