BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kopta Tadeusz
Title
Transport samochodowy a środowisko - możliwości i ograniczenia
Car Transport versus Environment - Possibilities and Limitations
Source
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Monografie (nr 2), 1996, z. 43, s. 221-231, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Transport, Transport samochodowy, Zagrożenia ekologiczne, Zanieczyszczenie środowiska, Koszty transportu, Ochrona środowiska, Ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska
Transport, Motor transport, Ecological hazard, Environmental pollution, Transport costs, Environmental protection, Economic instruments of environmental protection
Note
Zsfg., summ.
Abstract
Przedstawiono rodzaje zagrożeń dla środowiska naturalnego ze strony motoryzacji i środki stosowane dla ich redukcji. Przytoczono i przeanalizowano zagraniczne prognozy zmian w zakresie zanieczyszczeń środowiska przez transport samochodowy. Sformułowano wnioski i postulaty adresowane do różnych podmiotów odnośnie działań jakie winny podejmować dla ochrony środowiska, w tym także ograniczenie komunikacji indywidualnej na korzyść zbiorowej.

The first part of the paper presents some kinds of threats against natural environment by motorization and means applied for reduction of these threats. Lately the author reports and analysis foreign forecasts of future changes in the field of environmental polution by car transport. On this ground the results and postulates adressed to various subjects according to activities which should be undertaken to protect natural environment. The author declares for limitations of individual transport and public transport development.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1231-9163
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu