BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title
Założenia polityki komunalnej państwa
Source
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne (nr 10), 1996, z. 42, s. 151-188
Keyword
Gospodarka lokalna, Polityka komunalna, Gospodarka komunalna, Infrastruktura komunalna, Usługi komunalne, Opłaty komunalne, Przedsiębiorstwo komunalne, Ceny, Inwestycje, Finansowanie inwestycji, Finanse lokalne
Local economy, Municipal policy, Public utilities, Municipal infrastructure, Communal services, Utility bills, Utility plant, Prices, Investment, Investment financing, Local finance
Company
Agencja Rozwoju Komunalnego (ARK)
Abstract
Przedstawiono opracowane przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w 1995 roku "Założenia polityki komunalnej państwa". Omówiono uwarunkowania polityki komunalnej: zakres i stan infrastruktury komunalnej, stan organizacyjny, cenotwórstwo; cele polityki komunalnej w miastach i na wsi; podstawy polityki komunalnej; główne kierunki polityki komunalnej: kształtowanie standardów usług komunalnych, przekształcenia organizacyjno-prawne, doskonalenie układu kompetencyjnego organów administracji rządowej i samorządowej, kształtowanie cen za usługi komunalne, tworzenie systemu finansowania inwestycji w sektorze komunalnym, monitoring usług komunalnych; działania wspierające realizację polityki komunalnej i prace legislacyjne.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Cited by
Show
ISSN
1231-9171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu