BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Friedberg Jan
Title
O potrzebie nowej ustawy o drogach publicznych
The Necessity of the New Act on the Public Roads
Source
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne (nr 2), 1994, z. 32, s. 103-107
Keyword
Drogi publiczne, Polityka transportowa, System transportowy, Samorząd terytorialny
Highway road, Transport policy, Transport system, Local government
Note
Zsfg., summ.
Abstract
Przedstawiono informacje o pracach koncepcyjnych nad nową ustawą o drogach publicznych. Scharakteryzowano podstawowe założenia przyjęte przez autorów projektu oraz wskazano na kontrowersje w zapisach projektu (zadania przydzielone różnym organom administracji, kompetencje resortu budownictwa).

The informations on conceptional works on new act about public roads, are presented in brief in the paper. The basic assumptions that the authers took into considerations were characterrized and the controversy on the project legacy were pointed out.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1231-9171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu