BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kudłacz Tadeusz (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Title
Zmiany w strukturze działowej gospodarki województw Polski południowo-wschodniej w latach 1989-1993
Changes of Branch Srtucture in Economy of South-East Voivodships in Years 1989-1993
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1996, nr 470, s. 61-75
Keyword
Struktura gospodarcza, Restrukturyzacja gospodarki, Gospodarka, Przekształcenia ustrojowo-systemowe
Economic structure, Economic restructuring, Economy, Systemic transformation
Note
summ.
Country
Polska Południowo-Wschodnia
Poland South-East
Abstract
Przedmiotem opracowania jest analiza zmian (zakresu i kierunków) struktury w przekroju działowo-sektorowym gospodarki 9 województw Polski południowo-wschodniej w okresie 1989-1993. Przedstawiono strukturę i dynamikę tych zmian.

The article deals with the economic structure of the voivodships of south-east Poland taking branches of the national economy and sectors of activity (sector I, II, III) into consideration. The research covered The following voivodships: bielskie, kieleckie, krakowskie, krośnieńskie, nowosdeckie, przemyskie, rzeszowskie, tarnobrzeskie, tarnowskie. The train goal of the paper is the determination of the range and directions of changes in the structural cross-sections of the economy (branch, sector) of the above mentioned voivodships. The main methodological instrument of the research is a comparative analysis conducted in time (1989-1993) and space focusing on the differences observed between particular voivodships. The author worked on the principle that an important point of reference would he the occurrences and processes taking place on the entire territory of south-east Poland and in the entire country.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu