BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title
Strategiczne problemy polityki transportowej
Source
Raport - Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, 1995, nr 6, 128 s.
Keyword
Polityka transportowa, Przekształcenia własnościowe, Interwencjonizm państwa, Gospodarka, Restrukturyzacja transportu, Strategia rozwoju gospodarczego, Polityka gospodarcza
Transport policy, Ownership transformations, Government intervention, Economy, Transport restructuring, Economic development strategy, Economic policy
Abstract
Raport omawia problematykę 6 sesji Rady Społeczno-Gospodarczej Kraju - poświęconą problemom rozwoju transportu i polityki transportowej w Polsce. Podstawą dyskusji był opracowany w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej dokument "Polityka transportowa oraz prognozy rozwoju transportu w Polsce". Rada zleciła opracowanie dwóch niezależnych ekspertyz dotyczących tej problematyki, które znajdują się w tym Raporcie. Ponadto w Aneksie Nr 1 zawarta jest polska i angielska wersja dokumentu MTiGM.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1233-5711
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu