BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mruk Henryk
Title
Współczesne koncepcje i badania marketingowe
Source
Zeszyty Fundacji Własności Prywatnej, 1996, nr 7, s. 12-16, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Strategia marketingowa, Społeczna rola marketingu, Marketing-mix, Marketing konsumencki, Badania marketingowe, Komunikowanie marketingowe
Marketing strategy, Social role of marketing, Marketing-mix, Consumer Marketing, Marketing research, Marketing communication
Abstract
Przedmiotem artykułu jest koncepcja marketingu społecznego i związana z nią koncepcja 4C w odniesieniu do marketingu-mix. W koncepcji tej mówi się o strategiach marketingowych firmy w odniesieniu do: wartości dla klienta, kosztów, wygody nabycia oraz komunikacji (customer value, cost, convienience, communication). Strategia wartości dla klienta zastąpiła strategię produktu, strategia kosztów nastawiona jest na satysfakcjonowanie konsumenta poprzez oferowanie mu korzyści dodatkowych, wygoda nabycia to stworzenie oczekiwanych przez klienta najdogodniejszych warunków zakupu, komunikacja - to forma dialogu z klientem zmierzająca do zaspokojenia jego konkretnych oczekiwań, a nie narzucanie mu produktu. W ramach komunikacji istotne jest dokładne rozpoznanie jego potrzeb - autor omawia metody ich badania takie jak: wywiad zogniskowany, pogłębiony, wizyty u klientów.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1233-5762
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu