BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Słodowa-Hełpa Małgorzata
Title
Regionalne i lokalne strategie rozwoju społeczno-ekonomicznego. Moda czy konieczność?
Source
Zeszyty Fundacji Własności Prywatnej, 1996, nr 7, s. 5-11
Keyword
Programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego, Strategia rozwoju gospodarczego, Rozwój zrównoważony, Strategia rozwoju regionalnego, Społeczności lokalne
Social economic development programming, Economic development strategy, Sustainable development, Regional development strategy, Local community
Abstract
Programowanie strategiczne stanowi podstawę prawidłowego rozwoju i jest warunkiem sukcesu. Autorka przedstawiła korzyści wynikające z programowania strategicznego na szczeblu regionalnym (lokalnym), wybór optymalnej strategii, koncepcję rozwoju zrównoważonego, konieczne do uwzględnienia przesłanki przy opracowaniu strategii, zasady programowania strategicznego, a także bariery jakie występują w trakcie tworzenia i wdrażania lokalnego programu rozwoju.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1233-5762
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu