BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sempołowicz Grzegorz
Title
Instrumenty zarządzania finansami na rynku pieniężnym - w co lokować gotówkę
Source
Zeszyty Fundacji Własności Prywatnej, 1996, nr 7, s. 30-36, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rynek pieniężny, Instrumenty rynku kapitałowego, Depozyt bankowy, Papiery wartościowe
Money market, Capital market instruments, Bank deposit, Securities
Abstract
Autor zdefiniował istotę rynku pieniężnego, podstawowe pojęcia matematyki finansowej, wartość pieniądza w czasie oraz podstawowe instrumenty rynku pieniężnego tj. lokaty, certyfikaty depozytowe, bony komercyjne, komercyjne weksle inwestycyjno-terminowe, bony skarbowe i bony pieniężne.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1233-5762
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu