BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jarecki Wojciech
Title
Kodeksy etyczne w krajach wysoko rozwiniętych
Ethical Codes in Higly Developed Countries
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Mikroekonomii, 1999, nr 4, s. 19-27
Keyword
Etyka biznesu, Etyka życia gospodarczego, Wartości i normy etyczne, Wartościowanie etyczne w gospodarce, Kraje wysoko rozwinięte
Business ethics, Ethics of economic life, Value and ethical norms, Ethical valuation in the economy, High-developed countries
Note
summ.
Abstract
Przedmiotem artykułu jest zagadnienie kodeksów etycznych w krajach wysoko rozwiniętych. Autor omówił pojęcie i cele kodeksów etycznych oraz wyniki badań w USA i Europie Zachodniej nad istnieniem kodeksów w przedsiębiorstwach. Następnie wyróżnił trzy typy kodeksów etycznych: zawodowe, branżowe i przedsiębiorstw oraz wskazał na negatywne i pozytywne elementy dla instytucjonalizacji etyki w przedsiębiorstwie.

There are sentences in the article which describe the ethical codes in the fully developed countries. It is also about the introducing of those codes in the industrial life and about the problems conected with creature and rules which are contained in the codes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1429-2440
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu