BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Orzeszko Teresa
Title
Polskie przepisy prawa w zakresie ustalania przez banki operacyjne wartości wymaganych rezerw obowiązkowych
Polish Regulations on Operating Banks' Determination of the Value of Obligatory Reserves
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 958, s. 61-72, tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Finanse i rachunkowość w zarządzaniu gospodarką narodową
Keyword
System bankowy, Banki centralne, Rezerwy obowiązkowe banków, Prawo bankowe, Normy prawne
Banking system, Central banks, Banks obligatory reserves, Banking law, Legal standards
Note
summ.
Abstract
Autorka przeanalizowała normy prawne w zakresie rezerw obowiązkowych banków od momentu wprowadzenia ich ustawą 31 stycznia 1989 roku o Narodowym Banku Polskim, do marca 2002 roku. Częste zmiany zasad ustalania wartości rezerw obowiązkowych nie ułatwiały bankom operacyjnym prowadzenie racjonalnej polityki depozytowo-kredytowej, a restrykcyjność tych przepisów negatywnie wpływała na efektywność i realizowane wyniki finansowe. Autorka zauważyła jednak, że przepisy, o których mowa, wolno ewoluują w kierunku zgodnym z trendami obserwowanymi w krajach Unii Europejskiej.

The article presents the results of analysing the regulations referring to the problem of determining the value of obligatory reserves at operating banks in Poland. The analysis covered the period from their first introduction, i.e. 28 Feb 1989, until the present, i.e. march 2002. The conclusion is that Polish regulations on obligatory bank reserves have not been satisfactory both from the formal point of view (endurance, precision, cohesion) and from the point of view of burdens they created for operating banks through the obligation of determining, transferring and keeping the reserves at a prescribed level. However, it should also be noted that the legislation evolves in a good direction, following the trends observable in the European Union member countries. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Guzik B., Grzenia M., Wariant krzywdzący, "Bank" 1998 nr 8.
  2. Oręziak L., Polityka pieniężna krajów Unii Europejskiej w perspektywie Unii Gospodarczej i Walutowej, "Bank i Kredyt" 1998 nr 6.
  3. Słojewska A., Wariant iberyjski, "Rzeczpospolita" 1998 nr 294.
  4. Tracz G., Rezerwa obowiązkowa w świetle nowej regulacji ustawy o Narodowym Banku Polskim, "Prawo Bankowe" 1999 nr 4.
  5. Zaleska M., Rezerwy obowiązkowe barierą rozwoju polskich banków, "Bank i Kredyt" 1998 nr 5.
  6. Zygierewicz M., Pod ciężarem, "Bank" 1999 nr 4.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu