BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dąbrowski Janusz
Title
Efekty prywatyzacji przedsiębiorstw drogą kapitałową
Source
Transformacja Gospodarki, 1996, nr 67, 57 s.
Keyword
Ocena przedsiębiorstwa prywatyzowanego, Prywatyzacja kapitałowa, Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych
Assessment of privatized companies, Capital privatisation, Privatisation of state owned enterprises
Abstract
Zaprezentowano analizę efektów prywatyzacji drogą kapitałową 23 przedsiębiorstw - w 1994 roku i w pierwszym półroczu 1995 roku. Zastosowano głównie metodę wywiadu otwartego połączonego z ankietowym zbieraniem danych ilościowych, a także analizę formularzy statystycznych F-01 i F-02. Omówiono następujące problemy: systuację finansową, dostosowania produktowe i rynkowe, zmiany organizacyjne i zatrudnienie, system płac, system zarządzania, strukturę własności i stosunki społeczne.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0867-4167
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu