BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobczak Elżbieta
Title
Z badań nad strukturą eksportu wybranych państw
From Works on Structure of Export in Chosen Countries
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1992, nr 636, s. 55-64, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Statystyka i diagnostyka ekonomiczna
Keyword
Handel zagraniczny, Gospodarka światowa, Struktura eksportu, Przestrzenna analiza porównawcza
Foreign trade, World economy, Export structure, Comparative spatial analysis
Note
summ.
Company
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)
Country
Polska
Poland
Abstract
Przedstawiono niektóre wyniki badań dotyczących towarowych struktur eksportu Polski oraz wybranych krajów OECD i OPEC. Przestrzenną analizę porównawczą towarowych struktur eksportu sporządzono dla 26 państw.

The article analyses methodology and results of the research concerning the structure of export in chosen countries. It presents results of classification of the countries according to the structure of export. The analysed period are years from 1971 to 1984. The work is mainly of empirical character. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Cormack R.M.: A review of classification. (with discussion). "Journal od the Royal Statistical Society" 1971, Vol. 134. Part 3. Ser. A.
  2. Fortier J.J., Solomon H.: Clustering procedures. "Multivariate Analysis" 1966 nr 62.
  3. Nowak E.: Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa: PWE 1990.
  4. Nowak E.: Wskaźnik, podobieństwa, wyników podziałów. "Przegląd Statystyczny" 1985 nr 1.
  5. Walesiak M.: Metody klasyfikacji w badaniach strukturalnych. Rozprawa doktorska. Wrocław: AE 1985 (maszynopis).
  6. Walesiak M.: Porównawcza analiza miar zgodności wyników klasyfikacji w świetle postulowanych własności. Materiały z konferencji naukowej nt. "Taksonomia - teoria i jej zastosowania", Mogilany k. Krakowa, 27-28 września 1989 r. Kraków: AE 1990.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu