BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rószkiewicz Małgorzata
Title
Uwagi na temat wpływu czynników społecznych i ekonomicznych na terytorialne zróżnicowanie procesu umieralności w Polsce
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 1995, z. 2, s. 155-165, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Społeczne koszty transformacji gospodarczej, Demografia, Stres psychologiczny, Umieralność, Modele ekonometryczne
Social costs of economic transition, Demography, Psychological stress, Mortality, Econometric models
Abstract
Wśród wielu czynników umieralności ważną rolę odgrywa środowisko człowieka. Autorka podjęła próbę ilościowej oceny wpływu środowiska na poziom umieralności, koncentrując się na grupie czynników stresogennych, a w szczególności na statusie ekonomicznym jednostek i niestabilności sytuacji społecznej. Przedstawiono próbę konstrukcji czynników potencjalnie wywołujących stres na tle przemian społeczno-ekonomicznych zachodzących w Polsce. Do konstrukcji modelu wykorzystano dane GUS z 1992 roku w układzie wojewódzkim.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu