BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rokicka-Broniatowska Anna
Title
Publiczne systemy informacyjne integralnym elementem rozwoju gospodarki rynkowej
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 1995, z. 2, s. 23-35
Keyword
Sieć rozległa (WAN), System informacyjny, Informacja masowa, Sieci komputerowe, Informacja konsumencka, Internet, Społeczeństwo informacyjne
Wide area network (WAN), Information system, Mass information, Computer networks, Consumer information, Internet, Information society
Abstract
"We współczesnym świecie publiczne systemy informacyjne stanowią główne narzędzie wspomagające proces świadomego współuczestnictwa w rynkowych procesach gospodarczych". Autorka przedstawiła rozwój sieci komputerowych w świecie w aspekcie transformacji funkcjonalnych podmiotów gospodarczych, konsumenckie systemy informacyjne i przegląd wybranych publicznych systemów usług informacyjnych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu