BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Goliński Jan
Title
Problemy projektowania informatycznych systemów zarządzania
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 1995, z. 2, s. 13-21
Keyword
Informatyczne systemy zarządzania, System informacyjny przedsiębiorstwa, Informacja dla potrzeb zarządzania, Projektowanie systemów informatycznych
Management Information Systems, Information system of enterprises, Information for management needs, Information system design
Abstract
Przedstawiono niektóre problemy tworzenia systemów informatycznych dla przedsiębiorstwa. W szczególności autor zwrócił uwagę na proces rozwijania systemu - etapy rozwoju, przygotowanie projektu, warianty koncepcji, jego ramy organizacyjne, testowanie i wdrożenie.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu