BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Goliński Michał
Title
Próba pomiaru stopnia poinformowania społeczeństwa
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 1995, z. 2, s. 65-72
Keyword
Telekomunikacja, Informacja masowa, Społeczeństwo informacyjne, Technologia informacyjna, Wskaźnik informacyjny
Telecommunication, Mass information, Information society, Information Technology (IT), Information indicator
Abstract
Przedmiotem artykułu jest problematyka badania stopnia przenikania informacji do społeczeństwa. Autor przedstawia dwie koncepcje (szkoły) - japońską i amerykańską - zajmujące się ekonomią informacji, omawia konstrukcję wskaźnika i indeksu informacji, a także przedstawia własną koncepcję miernika poinformowania społeczeństwa, określając obszar tematyczny najpełniej charakteryzujący współczesne społeczeństwo poinformowane poprzez 12 wskaźników cząstkowych. Miernik ten jest nie ważonym indeksem zbiorczym, a jego wartość dla konkretnego kraju jest średnią arytmetyczną poszczególnych indeksów składowych. Za punkt odniesienia autor przyjął wartości średnie obliczone dla 5 krajów: Japonii, USA, Danii, Szwajcarii i RFN. Własną koncepcję zilustował wykresem określającym wartość miernika dla wybranych państw świata.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu